walmart
coffee-cup-mug-desk

Ervaringsverhaal: de begaafdheidsprofielschool

In de brugklas werd er op mijn school de IST (Intelligentie Structuur Test) afgenomen. Aan de hand van de testuitslagen werden er een aantal ouders uitgenodigd voor een informatieavond met als thema BPS (begaafdheidsprofielschool). Ik mocht aan BPS deelnemen, als ik dat wilde. Dat liet ik me geen twee keer zeggen!

BPS-lessen

Nu heb ik iedere week een BPS-les samen met de andere BPS-leerlingen van mijn jaarlaag. Dat is tijdens schooltijd, dus mijn klasgenoten hebben dan bijvoorbeeld Nederlands. Het is elke week tijdens een ander lesuur om achterstand bij de reguliere vakken te voorkomen. We hebben een aantal modules per jaar waar we uit kunnen kiezen, waaronder Chinese Taal en Cultuur, Midden Oosten-studies en Wiskunde en de Profielen. Ik heb me dit jaar aangemeld voor Chinese Taal en Cultuur, Midden Oosten-studies en een keuzeproject, waarbij ik me wil gaan verdiepen in Engelse literatuur.

Tutor

Verder heeft iedere leerling een BPS-tutor die helpt als je een probleem hebt en met je meedenkt over extra uitdaging of ondersteuning, met wie je een aantal gesprekken hebt per jaar en bij wie je altijd terecht kunt. Je BPS-tutor doet echt zijn/haar best om je zo goed mogelijk te helpen en krijgt ook cursussen om hoogbegaafden beter te begrijpen.

Als afsluiting van het BPS-jaar organiseert de school ieder jaar een BPS-avond, waar leerlingen uit alle jaarlagen hun projecten presenteren aan de andere BPS-leerlingen en hun ouders. Dat is elk jaar heel leuk en interessant!

Extra uitdaging

De uitdaging die BPS biedt is onmisbaar voor hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafden die niet genoeg uitdaging aangeboden krijgen verliezen vaak hun motivatie en interesse in school. Dit kan leiden tot problematisch gedrag en onderpresteren. Zelf merk ik bijvoorbeeld dat ik, als we een tijdje geen BPS-lessen hebben, veel minder zin heb in school. Ook de reguliere vakken worden leuker door BPS, je mag bijvoorbeeld bij sommige vakken meedoen met een hogere klas, als jij en de school het erover eens zijn. Ik weet zeker dat als mijn school geen begaafdheidsprofielschool was, ik veel minder mijn best zou doen op school en ook lagere punten zou halen.

Op het gebied van persoonlijke begeleiding is er nog wat verbetering mogelijk, maar al met al ben ik zeer tevreden over BPS! Ik vind het een positieve vooruitgang dat er steeds meer begaafdheidsprofielscholen bij komen.

Als BPS je aanspreekt maar jouw school (nog) geen lid is van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, neem dan contact op met iemand op je school, bijvoorbeeld een sectordirecteur of de rector, en wie weet kan jij binnenkort ook extra uitdaging vinden op school.

Reageren