walmart
photo-1467484493894-3f362eca2299

Burton Academie: Dagboek van een directeur

Burton Academie is een opleiding Zelfsturend Leiderschap voor hoog- en veelbegaafde jongeren tussen 18-26 jaar. De opleiding duurt een jaar en is een internaat. Kostschool, heette dat vroeger.
Waarom? Omdat hoog- en veelbegaafden soms de boot missen. Juist omdat ze veel mogelijkheden hebben. Soms is het zo dat niemand je begrijpt, een andere keer ben jij weer degene die de wereld niet begrijpt. Samen met vijfenveertig docenten, die een hele week op Burton wonen, leer je wie je bent, wat je wilt doen en hoe je dat waarmaakt. Brightlights vroeg Burton om dagboekbladen waarin we jullie deelgenoot maken van onze uitdagingen.

Maandag 29 mei: hoe plan je de Vaderlandse Geschiedenis?

Het is een dag van ogenschijnlijke rust. Ik zit achter de laptop en kijk over het scherm naar buiten. De paarden in de wei bedelen bij me om een appeltje. Het gras is nog nat van de dauw. Werken in Friesland.
We zijn met heel veel bezig: fondsenwerving, zoeken van een pand, allianties sluiten, studenten werven maar vandaag is het tijd om aan het curriculum te sleutelen. Planning is soms een nachtmerrie. Als je met bijna vijftig docenten te maken hebt, die elk hun eigen agenda hebben, is het drommels moeilijk iedereen op het goede moment in te zetten. De één heeft kinderverjaardagen, een ander opdrachten in het buitenland en weer anderen maken gewoon lastig afspraken.

Duizend jaar langer

Vandaag probeer ik het tweede kwartaal te plannen. Het thema is: ‘Hoe is het zo gekomen?’. De geschiedenis vanaf de oerknal tot heden. We willen de geschiedenis laten zien in andere verbanden. Kijk eens naar de klassieke oudheid en de middeleeuwen door de ogen van het Oost Romeinse Rijk. Dat bestond immers duizend jaar langer dan ‘Rome’. Een ander voorbeeld: de Vikingen zijn niet alleen in West Europa geweest en Groenland. Via de Middellandse zee vestigden ze zich op Sicilië, in delen van Turkije en rond Kiëv vestigden ze de wortels van het huidige Rusland. Wanneer je met de normen en waarden van de Vikingen kijkt naar het huidige Rusland, zijn de acties van Poetin plotseling heel logisch en begrijpelijk. En voorspelbaar. Zulke inzichten ontsluiten de wereld.

Oud en Nieuw

Mark Rutte geeft Vaderlandse Geschiedenis op Burton. Je zou denken dat het voor mij een drama is om iemand die zo druk is, zoveel verantwoordelijkheden heeft en om de haverklap naar het buitenland moet, vast te leggen voor een lesweek. Maar…niets is minder waar. Hij komt namelijk elk jaar op 31 december en zijn lessen beginnen op 1 januari. Dat is zijn vakantie en dan is hij – uitzonderlijke omstandigheden daargelaten – baas over zijn eigen agenda. Wel jammer voor studenten die graag bij familie Oud en Nieuw vieren.

Helden en Verraders

Moeilijker is het om Tobias van Gent te strikken. Hij geeft Krijgsgeschiedenis op Burton. In het dagelijks leven doceert hij aan Roosevelt University in Middelburg en dat bepaalt zijn agenda. De lessen van Tobias zijn heel bijzonder. Hij behandelt de ins en outs van de krijgsgeschiedenis en doet dat heel boeiend. Tenminste: elke student die aanvankelijk zegt: dat is een vak dat me niet boeit, staat na een dag bij wijze van spreken te dansen op tafel van enthousiasme.

Van Gent brengt het slagveld dichtbij. Elke student krijgt een identiteit van een soldaat of officier die op de Grebbeberg gevochten heeft in de meidagen van 1940. Je kunt sergeant Meijer zijn of majoor Landzaat. Officieel was de één een lafaard en de ander een held. Onvoorstelbaar wat er gebeurt wanneer je in de huid van een ander kruipt. Je ontdekt hoe futiel het begrip ‘waarheid’ kan zijn in een oorlogssituatie. Je krijgt inzicht hoe je zelf in elkaar zit en hoe je zelf reageert onder druk. We gaan naar de Grebbeberg en maken het mee. Maar, wanneer kan Tobias? Het zou ideaal zijn als hij in de tweede week van januari kan komen. Dat past ideaal tussen de andere vakken. Maar lukt dat?

Goede week voor Burton

Ik bel Tobias. (Burtonianen bellen als ze een gunst vragen, mailen vinden ze een beetje laf) Terwijl ik wacht tot hij opneemt, neem ik haastig nog de zes alternatieve data door. Allemaal onhandig.
‘Ha Lodewijk. De tweede week van januari?’ Ik hoor hoe Tobias de gsm van zijn oor afhaalt en in de telefoon naar zijn agenda zoekt. ‘Daar ben ik weer. Geen probleem hoor. Ik had ‘m al vrijgehouden. Dat leek me wel een goede week voor Burton’.

Opgelucht haal ik adem. Wat heerlijk als het meezit. Nog maar drieënveertig anderen.

Lodewijk Dekker

Reageren