walmart
ecxb0yaz_zu-jennifer-burk

Passend onderwijs past buitengewoon slecht

School, soms is het vervelend, maar voor sommigen is het een regelrechte ramp. Het systeem blijft maar falen; hoewel er voor leerlingen die niet met de les meekomen steeds meer faciliteiten en mogelijkheden zijn, weet men niet goed wat te doen met hoogbegaafde leerlingen. Te vaak wordt er simpelweg gekozen voor het overslaan van een klas, terwijl het prikkelen van kinderen complexer is dan dat. En van de andere kant; als men op de middelbare school een klas over wil slaan, is het systeem vaak te star. Wat is nou het probleem?

Verkeerde houding

De meeste leerlingen beginnen op hun vierde met de basisschool, en blijven daar tot hun twaalde. Als je nog niet over de capaciteiten beschikt om naar het volgende leerjaar te gaan, blijf je een groep zitten. Hier zijn standaarden voor; als je niet hoog genoeg scoort, blijf je zitten. Met een groep overslaan is dat wat moeilijker, aangezien er ook andere factoren, buiten de prestaties, zijn waar je rekening mee moet houden; onderpresteren is daar een veelvoorkomend voorbeeld van, en ook emotioneel kan je er nog niet klaar voor zijn. Tenslotte kan het ook zijn dat je simpelweg heel erg hard je best moet doen voor de goede punten. Als je zwakbegaafd bent, kan je naar een school die beter aansluit op jouw leertempo, en voor hoogbegaafden bestaat zoiets (nog) niet. Op basisscholen ontwikkelen veel hoogbegaafden een gebrek aan motivatie; “je hoeft niet te leren, dus waarom zou je”, wat later erg tegen je kan gaan werken. Kortom, het gaat helemaal mis, terwijl je je sociaal-emotionele- èn mentale niveau op de basisschool moet gaan ontwikkelen.

Omgaan met hoogbegaafdheid

Eenmaal op de middelbare school aangekomen wordt het helemaal een zooitje; veel docenten zijn niet bekwaam genoeg om om te kunnen gaan met hoogbegaafde leerlingen. En als er toch dingen geregeld zijn, blijft de stimulans vaak uit, en wordt niet goed genoeg aangestuurd. Daarbij vergeten leraren vaak dat het sneller moet, meestal geven ze simpelweg meer werk, wat nog vervelender is, en ook tot stress kan leiden; leerlingen zullen te veel gaan uitstellen. Er zijn tegenwoordig ook hoogbegaafdheidprofielscholen, die door een commissie worden gekeurd. Als zij hun beleid vormgeven, kijken ze echter vaak naar wat actieve, goedpresterende leerlingen willen , en wordt daarmee de mening van de ontevreden hoogbegaafde leerling gecensureerd. Hierdoor leren scholen niet goed hoe ze om moeten gaan met die grondig ongemotiveerde leerlingen. Terwijl de laatste groep juist het probleem vormt.

Verandering

Dit kan zo niet langer, en al doen de overheid en scholengemeenschappen hun best, door onder andere plusklassen en –lessen aan te bieden, steeds blijven onbekwame docenten lesgeven aan “ingewikkelde” en “onbegrijpelijke” leerlingen, in een systeem dat zich niet op deze leerlingen aanpast.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht begint het erop te lijken dat partijen er minimaal tot geen aandacht aan vernieuwend onderwijs, terwijl juist hoogbegaafde leerlingen veel aandacht nodig hebben, dat alleen kan gebeuren als er iets verandert in de manier waarop we over school denken. Het is simpelweg niet aantrekkelijk genoeg om hoogbegaafdheidsscholen te promoten, omdat weinig mensen er geïnteresseerd in zijn en kinderen zelf toch niet mogen stemmen. Daar moet verandering in komen, kinderen zijn de toekomst, en hoogbegaafde kinderen somber en gedemotiveerd achterlaten is je reinste verspilling van talent.

Krijn

Krijn

Redacteur, 14. Ligt het liefst lui op de bank, maar is toch altijd in de weer. Is het liefst al klaar met school maar moet nog een jaar. Slaapt door elke wekker heen en als hij eindelijk wakker is blijft hij alsnog liggen. Spant zich pas in als hij iets leuk vind, en anders stelt hij alles uit. Houdt van gekke dingen en familie.

Reageren